אפילו שולחן הממתקים התחיל להתרגש….

//אפילו שולחן הממתקים התחיל להתרגש….